.
En angelägen vädjan : För Teherans 17000 bussförare och deras familjer
30-Jan-2006
Azar Majedi

Kära vänner!
Detta är en angelägen vädjan för Teherans 17000 bussförare och deras familjer. Protester och förhandlingar började för en del grundläggande krav som introduktion av ett kollektivt avtal, erkännandet av bussförarnas fackförbund och en lönehöjning. Den islamiska regimen i Iran anhöll ledaren av arbetarnas fackförening, herr Ossanlou samt några andra under förhandlingar. Efter drygt en månad av protester och förhandlingar kallade bussförarna för strejk lördagen den 28 januari. Strejken väckte regimens mest brutala angrepp mot arbetarna, ett okänt antal, kanske ungefär 700, häktades och när säkerhetspolisen inte kunde hitta själva arbetsledarna häktades deras fru och barn. Många, t ex barn till arbetsledarna, sattes i fängelse och blev beslagna.

Jag skulle be Er om stöd och solidaritet för dessa människor. Vi skall inte låta 17000 bussförare och deras familjer genomlida denna brutala ogärning. De behöver Er hjälp. Vi skall samarbeta för att tvinga den islamiska regimen att släppa fängslade arbetarna och deras familjer fria, att hjälpa dem vinna deras grundläggande krav och att fördöma den iranska islamiska regimen för sin fruktansvärda grymhet.

Azar Majedi
Ordförande för Organisation for Women’s Libration – Iran
2006-01-30

Detta är en vädjan från strejkande bussförare i Teheran till världens arbetare och progressiva organisationer för stöd.
Datum: 2006-01-28

Till världens arbetare, fackföreningar och progressiva organisationer

Fördöma attacken mot vår strejk

Vi ville informera Er, på Tehrans 17000 bussförare och deras familjers i Vahed Bussföretags vägnar, att idag den 28 januari 2006 besvarades vår strejk med ett fruktansvärt våld och angrepp av den islamiska republikens säkerhetspolis.
Plundringen av våra hem började redan kvällen innan; de tog även våra barn med sig till fängelse. De anhöll många – antal arresterade är okänt men de är säkert flera hundra personer. De tvingade en del av våra kolleger med slag och våld att köra bussar. Förare från militären sattes på bussar och tusentals poliser och militärpoliser omringade oss för att slå ner vår strejk.
Vad är strejken för? Detta för att vår ledare Herr Ossanlou och några andra sattes i fängelse för ingen anledning. Detta var för introduktion av ett kollektivt avtal, erkännandet av bussförarnas fackförbund, en lönehöjning och dylikt. Kan ni tro att sådana krav kan orsaka ett sådant massivt våld mot oss bussförare?
Detta är vad islamiska republiken gjorde och vi har nu ingen annan utväg utan att fortsätta vår kamp med ännu större viljekraft och enighet. Vi ber er, våra kolleger i hela världen, ni som kan ha era fackföreningar och organisationer, att fördöma denna grymma handling av iranska staten. Vi hoppas att ni ska kräva omedelbar frigivning av alla fängslade, erkännandet av vårt fackförbund och uppfyllandet av vara krav. Vi väntar att ni fördömer det grymma angreppet mot vår strejk och kräver åtal och straff för dem som attackerade våra strejkvakter.
Vi tackar härmed alla fackföreningar och organisationer som har stött vår kamp. Vi har en hård och lång kamp framför oss och begär era fortsatta hjälper och stöd.

Hälsningar

Fackförening för arbetare och anställda på Vahed Bussföretag i Teheran och omnejd
2006-01-28